Stasys Daugirdas (@stasys)

Guitar · Vilnius

composer/musician

Error!

arranged & transcribed by Stasys Daugirdas More…

Error!

arranged and played by Stasys Daugirdas More…

Error!

iš "Šiuolaikinės gitaros pažinimas" (Teorija, pratimai, pastabos ir patarimai) vadovėlio, II tomas, 55p.… More…

Error!

iš "Šiuolaikinės gitaros pažinimas" (Teorija, pratimai, pastabos ir patarimai) vadovėlio, I tomas, 273p.… More…

Error!

iš "Šiuolaikinės gitaros pažinimas" vadovėlio, II tomas, 50p.… More…

Error!

iš "Gėlių vaikų" repertuaro More…

Error!

iš Blues in All Keys rinkinio, Volume 42 More…

Error!

iš Blues in All Keys rinkinio, Volume 42 More…

Error!

T - Tap… More…

Error!

(Lithuanian polka) More…

Error!

iš Blues in All Keys rinkinio, Volume 42 More…