None

Stasys Daugirdas

@stasys · Guitar · Vilnius

composer/musician

Error!

LYDINĖ dermė F/Eb ir Eb (Bb tonacijoje)… More…

Error!

LYDINĖ dermė C/Bb ir Bb (F tonacijoje)… More…

Error!

LYDINĖ dermė G/F ir F (C tonacijoje)… More…

Error!

FRYGINĖ dermė F#/D# ir E/D# (B tonacijoje)… More…

Error!

FRYGINĖ dermė Db/Bb ir Cb/Bb (Gb tonacijoje)… More…

Error!

FRYGINĖ dermė Ab/F ir Gb/F (Db tonacijoje… More…

Error!

DORINĖ dermė Gb/Eb ir Ab/Eb (Db tonacijoje)… More…

Error!

DORINĖ dermė Db/Bb ir Eb/Bb (Ab tonacijoje)… More…

Error!

DORINĖ dermė Ab/F ir Bb/F (Eb tonacijoje)… More…

Error!

Joninė dermė Ab/Eb ir Bb/Eb (Eb tonacijoje)… More…

Error!

Joninė dermė F/Bb ir Eb/Bb (Bb tonacijoje)… More…

Error!

Joninė dermė C/F ir Bb/F (F tonacijoje)… More…

Error!

iš "Šiuolaikinės gitaros pažinimas" (Teorija, pratimai, pastabos ir patarimai) vadovėlio, II tomas, 120p.… More…